آگهی استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی

استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی

1398-02-02

استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی با ظاهر مناسب و اداری در محدوده شرق تهران

استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی با ظاهر مناسب و اداری در محدوده شرق تهران

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی