آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدی بازرگانی رایا

استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدی بازرگانی رایا

1398-02-02

استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدی بازرگانی رایا با ساعت کار 8 الی 16 و حقوق 1 م

استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدی بازرگانی رایا با ساعت کار 8 الی 16 و حقوق 1 م

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی