آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی فعال

استخدام منشی خانم در شرکتی فعال

1398-02-02

استخدام منشی خانم در شرکتی فعال در محیطی لاکچری و VIP ترجیحا ساکن شمال و شمال شرقی تهران

استخدام منشی خانم در شرکتی فعال در محیطی لاکچری و VIP ترجیحا ساکن شمال و شمال شرقی تهران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی