آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1397-07-17

استخدام موتورسوار با درآمد تضمینی 160 هزارتومان با کمیسیون 22 درصد

استخدام موتورسوار با درآمد تضمینی 160 هزارتومان با کمیسیون 22 درصد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی