آگهی استخدام بازاریاب جهت کار در یک شرکت معتبر

استخدام بازاریاب جهت کار در یک شرکت معتبر

1398-02-02

استخدام بازاریاب در یک شرکت معتبر جهت فروش مواد غذایی بسته بندی و با تایم کاری آزاد و دلخواه و کسب حقوق مناسب برای جویندگان کار.

استخدام بازاریاب در یک شرکت معتبر جهت فروش مواد غذایی بسته بندی و با تایم کاری آزاد و دلخواه و کسب حقوق مناسب برای جویندگان کار.

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی