آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز

1398-02-02

استخدام کارمند تولید محتوا مجرب در موسسه مجاز.مسلط به فتوشاپ و زبان انگلیسی.

استخدام کارمند تولید محتوا مجرب در موسسه مجاز.مسلط به فتوشاپ و زبان انگلیسی.

شیراز زند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی