آگهی استخدام بازاریاب جهت بازاریابی مواد غذایی

استخدام بازاریاب جهت بازاریابی مواد غذایی

1398-02-02

استخدام بازاریاب پویا و باانگیزه جهت بازاریابی مواد غذایی برای سوپرمارکت ها در حومه شرق از جاجرود تا آبسرد با مزایای عالی.

استخدام بازاریاب پویا و باانگیزه جهت بازاریابی مواد غذایی برای سوپرمارکت ها در حومه شرق از جاجرود تا آبسرد با مزایای عالی.

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی