آگهی استخدام فروشنده تلفنی مواد غذایی خارجی

استخدام فروشنده تلفنی مواد غذایی خارجی

1397-08-01

استخدام فروشنده تلفنی مواد غذایی خارجی حداکثر 30 سال سن حقوق ثابت + بیمه + پورسانت ساعت کار 9 صبح الی ۱۸ پنج شنبه تا 2

استخدام فروشنده تلفنی مواد غذایی خارجی حداکثر 30 سال سن حقوق ثابت + بیمه + پورسانت ساعت کار 9 صبح الی ۱۸ پنج شنبه تا 2

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی