آگهی استخدام برنامه نویس موبایل در شرکت معتبر

استخدام برنامه نویس موبایل در شرکت معتبر

1398-02-02

استخدام برنامه نویس موبایل در شرکت معتبر.مسلط به زامارین یا اندروید استودیو به صورت پروژه ای

استخدام برنامه نویس موبایل در شرکت معتبر.مسلط به زامارین یا اندروید استودیو به صورت پروژه ای

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی