آگهی استخدام کارمند خانم در آموزشگاه معتبر

استخدام کارمند خانم در آموزشگاه معتبر

1398-02-02

استخدام کارمند خانم در آموزشگاه معتبر با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1/400 م

استخدام کارمند خانم در آموزشگاه معتبر با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1/400 م

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی