آگهی استخدام منشی در درفتر کامپیوتری

استخدام منشی در درفتر کامپیوتری

1398-02-02

استخدام منشی در درفتر کامپیوتری با ظاهر مناسب و آراسته و حقوق مکفی

استخدام منشی در درفتر کامپیوتری با ظاهر مناسب و آراسته و حقوق مکفی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی