آگهی استخدام منشی خانم در دفترخانه

استخدام منشی خانم در دفترخانه

1398-02-02

استخدام منشی خانم در دفترخانه با حقوق 1/200 م به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در دفترخانه با حقوق 1/200 م به همراه بیمه

تهران اکباتان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی