آگهی استخدام گرافیست در دفتر چاپ

استخدام گرافیست در دفتر چاپ

1398-02-02

استخدام گرافیست در دفتر چاپ به صورت پاره وقت.حتما آشنا به کار با دستگاه چاپ اکوسالونت.

استخدام گرافیست در دفتر چاپ به صورت پاره وقت.حتما آشنا به کار با دستگاه چاپ اکوسالونت.

اهواز کوت عبدالله

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی