آگهی استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی

1398-02-02

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی در تمامی لاین ها. با درصد بالا برای افراد با مشتری

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی در تمامی لاین ها. با درصد بالا برای افراد با مشتری

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی