آگهی استخدام راننده آقا با وانت یخچالدار

استخدام راننده آقا با وانت یخچالدار

1398-02-01

استخدام تعدادی راننده آقا با وانت یخچالدار جهت حمل مرغ با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده آقا با وانت یخچالدار جهت حمل مرغ با درآمد بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی