آگهی استخدام راننده با پراید وانت مسقف

استخدام راننده با پراید وانت مسقف

1398-02-01

استخدام یک نفر راننده با پراید وانت مسقف جهت پخش مواد غذایی با محیطی دوستانه

استخدام یک نفر راننده با پراید وانت مسقف جهت پخش مواد غذایی با محیطی دوستانه

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی