آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

1398-02-01

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر. آشنا به asp.net / net core به صورت تمام وقت یا پروژه ای.ارسال رزومه به : info@daftarmashgh.com

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر. آشنا به asp.net / net core به صورت تمام وقت یا پروژه ای.ارسال رزومه به : info@daftarmashgh.com

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی