آگهی استخدام راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی هورام

استخدام راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی هورام

1398-01-31

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی هورام با محیطی منظم

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی هورام با محیطی منظم

سنندج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی