آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-01-31

استخدام تعدادی پیک موتوری منظم جهت کار در غذاخوری و کترینگ الهیه با درآمد خوب

استخدام تعدادی پیک موتوری منظم جهت کار در غذاخوری و کترینگ الهیه با درآمد خوب

قم زنبیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی