آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

1398-01-31

استخدام تعدادی راننده منظم جهت همکاری در تاکسی تلفنی با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی راننده منظم جهت همکاری در تاکسی تلفنی با درآمدی رضایت بخش

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی