آگهی استخدام گرافیست در آژانس هواپیمایی

استخدام گرافیست در آژانس هواپیمایی

1398-01-31

استخدام گرافیست در آژانس هواپیمایی. آشنا به فتوشاپ و شبکه های اجتماعی.

استخدام گرافیست در آژانس هواپیمایی. آشنا به فتوشاپ و شبکه های اجتماعی.

اصفهان ابن سینا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی