آگهی استخدام کارآموز عکاسی در آتلیه

استخدام کارآموز عکاسی در آتلیه

1398-01-31

استخدام کارآموز نیمه حرفه ای عکاسی در آتلیه جهت همکاری در زمینه پروژه عکاسی مدلینگ لباس

استخدام کارآموز نیمه حرفه ای عکاسی در آتلیه جهت همکاری در زمینه پروژه عکاسی مدلینگ لباس

اصفهان خاقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی