آگهی استخدام فروشنده جهت کار در تره بار مرکزی

استخدام فروشنده جهت کار در تره بار مرکزی

1398-01-31

استخدام فروشنده مجرب و باروابط عمومی بالا جهت کار در تره بار مرکزی متقاضیان عزیز برای اخذ توضیحات تکمیلی با شماره همراه یادشده تماس بگیرید.

استخدام فروشنده مجرب و باروابط عمومی بالا جهت کار در تره بار مرکزی متقاضیان عزیز برای اخذ توضیحات تکمیلی با شماره همراه یادشده تماس بگیرید.

تهران خانی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی