آگهی استخدام فروشنده هنرمند

استخدام فروشنده هنرمند

1397-08-01

استخدام فروشنده هنرمند جهت کار در غرفه کادویی ساعت کاری 3 روز در هفته از 10:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر و 3 روز در هفته از 10:30 صبح تا 9:30 شب.

استخدام فروشنده هنرمند جهت کار در غرفه کادویی ساعت کاری 3 روز در هفته از 10:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر و 3 روز در هفته از 10:30 صبح تا 9:30 شب.

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی