آگهی استخدام فروشنده جهت کار در کتونی فروشی

استخدام فروشنده جهت کار در کتونی فروشی

1398-01-31

استخدام فروشنده مجرب و با فن بیان بسیار قوی جهت کار در کتونی فروشی.

استخدام فروشنده مجرب و با فن بیان بسیار قوی جهت کار در کتونی فروشی.

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی