آگهی استخدام برقکار

استخدام برقکار

1398-01-31

استخدام برقکار ماهر ساختمان جهت کار در جزیره کیش

استخدام برقکار ماهر ساختمان جهت کار در جزیره کیش

کیش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی