آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1398-01-31

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت ساخت سریال 26 قسمتی در کنار بازیگران مطرح.لطفا از طریق تلگرام در ارتباط باشید

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت ساخت سریال 26 قسمتی در کنار بازیگران مطرح.لطفا از طریق تلگرام در ارتباط باشید

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی