آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت الکترونیکی

استخدام منشی خانم در یک شرکت الکترونیکی

1398-01-31

استخدام منشی خانم در یک شرکت الکترونیکی با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در یک شرکت الکترونیکی با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی