آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

1398-01-31

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با ساعت کار 9 الی 16/30 و حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با ساعت کار 9 الی 16/30 و حقوق 1/500 م

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی