آگهی استخدام منشی مدیر عامل در شرکت هلدینگ

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت هلدینگ

1398-01-31

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت هلدینگ باهوش و منظم در محدوده عباس آباد

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت هلدینگ باهوش و منظم در محدوده عباس آباد

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی