آگهی استخدام ناخن کار در سالن آرایشی

استخدام ناخن کار در سالن آرایشی

1398-01-31

استخدام ناخن کار در سالن آرایشی. ماهر و دارای حداقل 2 سال سابقه

استخدام ناخن کار در سالن آرایشی. ماهر و دارای حداقل 2 سال سابقه

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی