آگهی استخدام مدیر فروش در شرکت پخش صباح

استخدام مدیر فروش در شرکت پخش صباح

1398-01-31

استخدام مدیر فروش در شرکت معتبر با تسلط به امور فروش و فنون مذاکره و تجربه کار مدیریتی

استخدام مدیر فروش در شرکت معتبر با تسلط به امور فروش و فنون مذاکره و تجربه کار مدیریتی

آمل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی