آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه گردشگری

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه گردشگری

1398-01-31

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه گردشگری. افراد دارای سابقه و آشنا به آفیس لطفا رزومه خود را تلگرام ارسال کنند

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه گردشگری. افراد دارای سابقه و آشنا به آفیس لطفا رزومه خود را تلگرام ارسال کنند

مشهد آزاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی