آگهی استخدام کارمند فروش در یک شرکت ساختمانی

استخدام کارمند فروش در یک شرکت ساختمانی

1397-08-01

استخدام کارمند فروش در یک شرکت ساختمانی با ساعت کار ۹ الی ۱۷ و حقوق ۲٫۵۰۰ م

استخدام کارمند فروش در یک شرکت ساختمانی با ساعت کار ۹ الی ۱۷ و حقوق ۲٫۵۰۰ م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی