آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

1398-01-29

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز.آشنا به سی شارپ - asp net - asp core. حتما رشته تحصیلی نرم افزار یا آی تی.

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز.آشنا به سی شارپ - asp net - asp core. حتما رشته تحصیلی نرم افزار یا آی تی.

مشهد معلم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی