آگهی استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی

1398-01-29

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی همسایه با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی همسایه با درآمد خوب

مشهد کوهسنگی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی