آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-01-29

استخدام تعدادی پیک موتوری منظم جهت کار در آشپزخانه با درآمد بالا

استخدام تعدادی پیک موتوری منظم جهت کار در آشپزخانه با درآمد بالا

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی