آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

1398-01-28

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه. با اجاره در تمامی لاین ها

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه. با اجاره در تمامی لاین ها

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی