آگهی استخدام مژه کار در آرایشگاه

استخدام مژه کار در آرایشگاه

1398-01-28

استخدام مژه کار در آرایشگاه.مسلط به لیفت ولمینت و اکستنشن و دارای مشتری

استخدام مژه کار در آرایشگاه.مسلط به لیفت ولمینت و اکستنشن و دارای مشتری

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی