آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت دماپویا

استخدام کارمند اداری در شرکت دماپویا

1398-01-28

استخدام کارمند اداری در شرکت دماپویا با ساعت کار 9 الی 17 با حقوق مکفی

استخدام کارمند اداری در شرکت دماپویا با ساعت کار 9 الی 17 با حقوق مکفی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی