آگهی استخدام کارمند خانم در محدوده مترو جهاد

استخدام کارمند خانم در محدوده مترو جهاد

1397-08-01

استخدام کارمند خانم با حقوق 1.400 م به همراه بیمه در محدوده مترو جهاد

استخدام کارمند خانم با حقوق 1.400 م به همراه بیمه در محدوده مترو جهاد

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی