آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی شمیران سنتر

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی شمیران سنتر

1398-01-28

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی شمیران سنتر با ظاهر مناسب و اداری

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی شمیران سنتر با ظاهر مناسب و اداری

تهران سوهانک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی