آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-01-27

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی (خانم) در شرکت معتبر. آشنا به فتوشاپ و فروش اینترنتی.

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی (خانم) در شرکت معتبر. آشنا به فتوشاپ و فروش اینترنتی.

مشهد هفت تیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی