آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-01-27

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. مسلط به فتوشاپ و ترجیحا آشنا به زبان عربی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. مسلط به فتوشاپ و ترجیحا آشنا به زبان عربی

تهران گمرک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی