آگهی استخدام کارمند آی تی خانم در شرکت بازرگانی بین المللی

استخدام کارمند آی تی خانم در شرکت بازرگانی بین المللی

1398-01-27

استخدام کارمند آی تی خانم در شرکت بازرگانی بین المللی. آشنا به امور تبلیغاتی و زبان انگلیسی. تمام وقت

استخدام کارمند آی تی خانم در شرکت بازرگانی بین المللی. آشنا به امور تبلیغاتی و زبان انگلیسی. تمام وقت

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی