آگهی استخدام کارمند خانم در آژانس مسافرتی

استخدام کارمند خانم در آژانس مسافرتی

1398-01-27

استخدام کارمند خانم در آژانس مسافرتی با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام کارمند خانم در آژانس مسافرتی با حقوق ثابت به همراه بیمه

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی