آگهی استخدام ناخن کار در مرکز تخصصی ناخن و اکستنشن

استخدام ناخن کار در مرکز تخصصی ناخن و اکستنشن

1398-01-27

استخدام ناخن کار با مشتری در مرکز تخصصی ناخن و اکستنشن. با درصد خوب

استخدام ناخن کار با مشتری در مرکز تخصصی ناخن و اکستنشن. با درصد خوب

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی