آگهی استخدام ناخن کار در مجموعه ورزشی

استخدام ناخن کار در مجموعه ورزشی

1398-01-27

استخدام ناخن کار ماهر و ترجیحا دارای مشتری در مجموعه ورزشی. برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

استخدام ناخن کار ماهر و ترجیحا دارای مشتری در مجموعه ورزشی. برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تهران شهر زیبا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی