درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام پیک موتوری رستوران

استخدام پیک موتوری رستوران

1397-07-30

استخدام پیک موتوری رستوران تک شیفت و دو شیفت با حقوق و مزایای عالی شیفت ظهر از ساعت 11:30 الی 16 یک میلیون تومان+ هر فاکتور 500 تومان پورسانت+ ناهار شیفت شب از ساعت 19 الی 23با حقوق 800 هزار تومان+ هر فاکتور 1000 تومان پورسانت+ شام

استخدام پیک موتوری رستوران تک شیفت و دو شیفت با حقوق و مزایای عالی شیفت ظهر از ساعت 11:30 الی 16 یک میلیون تومان+ هر فاکتور 500 تومان پورسانت+ ناهار شیفت شب از ساعت 19 الی 23با حقوق 800 هزار تومان+ هر فاکتور 1000 تومان پورسانت+ شام

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی