آگهی استخدام فتوشاپ کار در مجموعه فرهنگی ورزشی

استخدام فتوشاپ کار در مجموعه فرهنگی ورزشی

1398-01-26

استخدام فتوشاپ کار در مجموعه فرهنگی ورزشی. برای خانم های مسلط به کورل و فتوشاپ

استخدام فتوشاپ کار در مجموعه فرهنگی ورزشی. برای خانم های مسلط به کورل و فتوشاپ

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی